Хронекс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-17-5 / 24.02.2016
 • Валиден от
  24.02.2016
 • Валиден до
  24.02.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Хронекс" ООД
ЕИК:
200023922
Лице с представителна власт:
Росен Калудов Панчелиев и Христо Владимиров Минков, заедно
Седалище:
1582, гр. София, ж.к. "Дружба", бл. 502, вх. А, ет.1, ап.2
Адрес на управление:
1784, гр. София, бул. "Цариградско шосе" №133, Хайтек-Парк ИЗОТ, офис 317; тел.02 8090315, факс: 028090317; e-mail: info@hronex.bg