Ей Ви Еър

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-557-5 / 02.10.2014 Изм. №1 / 30.03.2016
 • Валиден от
  30.03.2016
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ей Ви Еър" ЕООД
ЕИК:
175306962
Лице с представителна власт:
Александър Илиев Врабчев
Седалище:
1592 София, бул. "Христофор Колумб" №80, Астрал бизнес център, ет.1
Адрес на управление:
1592 София, бул. "Христофор Колумб" №80, Астрал бизнес център, ет.1, тел. 02 9782118, 0889303285, факс: 02 9782218; email: sales@avair.eu