АТЛ България

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-29-5 / 30.03.2016
 • Валиден от
  30.03.2016
 • Валиден до
  30.03.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АТЛ България" ООД
ЕИК:
175385187
Лице с представителна власт:
Петър Енев Киприлов
Седалище:
1680 София, р-н "Витоша", ул. "Мур" №39,партер, офис 3
Адрес на управление:
1680 София, р-н "Витоша", ул. "Мур" №39, партер, офис 3 , тел/факс 02 854 83 79, email: atlbg@atl-inter.com