Оптексим

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-41-5 / 30.03.2016
 • Валиден от
  30.03.2016
 • Валиден до
  30.03.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Оптексим" АД
ЕИК:
130982231
Лице с представителна власт:
Георги Петров Костурков
Седалище:
1756 гр. София, бул. "Климент Охридски", бл. 19, вх. В, ет. 1, офис 1
Адрес на управление:
1756 гр. София, бул."Климент Охридски", бл. 19, вх. В, ет. 1, офис 1; тел. 02 885 38 25; факс 02 885 38 26; email: office@optexim.com