Силвърпринт груп

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-15-5 / 30.03.2016
 • Валиден от
  30.03.2016
 • Валиден до
  30.03.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Силвърпринт груп" ЕООД
ЕИК:
203525795
Лице с представителна власт:
Елисавета Светославова Камбурова
Седалище:
"1407 гр. София, кв. ""Лозенец"", бул. „Джеймс Баучер“ № 95; Ет. 5; "
Адрес на управление:
1407 гр. София, кв. "Лозенец", бул. „Джеймс Баучер“ № 95; Ет. 5; тел. 02 996 39 38; email: elissavetak@gmail.com; silverprintgroup@gmail.com