Хай-тех Ай Ем Ес

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-33-5 / 30.03.2016
 • Валиден от
  30.03.2016
 • Валиден до
  30.03.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Хай-тех Ай Ем Ес" ЕООД
ЕИК:
200390602
Лице с представителна власт:
Николай Тихомиров Попов
Седалище:
1547, гр. София, ул. "Шипченски проход", № 67, бл. А
Адрес на управление:
1547, гр. София, ул. "Шипченски проход", № 67, бл. А; тел. 02 4626247, факс 02 4626300, e-mail: popov@ims.bas.bg