Ай-Би трейдинг БГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-46-5 / 18.05.2016
 • Валиден от
  18.05.2016
 • Валиден до
  18.05.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ай-Би трейдинг БГ" ЕООД
ЕИК:
200565507
Лице с представителна власт:
Иван Василев Божков
Седалище:
1750 гр. София, ж.к. "Младост 1", бл. 50А, вх. Б, ап. 37
Адрес на управление:
1750 гр. София, ж.к. "Младост 1", бл. 50А, вх. Б, ап. 37, тел/fax. 024803303; 0889035894; e-mail: ibtsofia@abv.bg