Алфа сет консултинг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-3-5 / 30.03.2016
 • Валиден от
  30.03.2016
 • Валиден до
  30.03.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Алфа сет консултинг" ЕООД
ЕИК:
201536832
Лице с представителна власт:
Александер Джурбавия
Седалище:
1142 София, р-н "Средец", ул."Ген. Паренсов" №39, ап.7
Адрес на управление:
1142 София, р-н "Средец", ул."Ген. Паренсов" №39, ап.7, тел. +355699894463, 0896333613; email: agjurbavija@gmail.com