Бул-ер-интернешънъл

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-60-5 / 18.05.2016
 • Валиден от
  18.05.2016
 • Валиден до
  18.05.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Бул-ер-интернешънъл" ЕООД
ЕИК:
121713399
Лице с представителна власт:
Дочо Христов Шиков
Седалище:
1407 гр. София, район"Лозенец", ул. "Голо бърдо" № 6А
Адрес на управление:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул. "Голо бърдо" № 6А, тел.02 862 40 72; факс 962 14 20; e-mail: buler@abv.bg