Булинженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-58-5 / 18.05.2016
 • Валиден от
  18.05.2016
 • Валиден до
  18.05.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Булинженеринг" ЕООД
ЕИК:
121225026
Лице с представителна власт:
Стефан Минков Бояджиев
Седалище:
1799 гр. София, район "Младост", бл. 205, вх. 2, ет. 8, ап. 37
Адрес на управление:
1799 гр. София, район "Младост", бл. 205, вх. 2, ет. 8, ап. 37; тел. 02 980 10 96; email: buleng_ltd@abv.bg,
Адрес за кореспонденция:
1164 София, ж.к. "Лозенец", ул."Минзухар" №5, офис 2, тел. 02 980 10 96; email: buleng_ltd@abv.bg,