Металика комерс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-56-5/ 18.05.2016 г. ИЗм. № 1 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  18.05.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Металика комерс" ЕООД
ЕИК:
203672076
Лице с представителна власт:
Стоян Киров Димов
Седалище:
8000 Бургас, ул. "Св. Патриарх Евтимий" №108
Адрес на управление:
8000 Бургас, ул. "Св. Патриарх Евтимий" №108, тел. 0884700312, email: metalika.komers@abv.bg