Метарекс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-67-5 / 18.05.2016
 • Валиден от
  18.05.2016
 • Валиден до
  18.05.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Метарекс" ООД
ЕИК:
040427202
Лице с представителна власт:
Валери Стойков Тодоров и Симеон Дамянов Дамянов, поотделно
Седалище:
1616 гр.София, район "Витоша", ул. "Тричкова могила", № 58
Адрес на управление:
1616 гр.София, район "Витоша", ул. "Тричкова могила"№ 58; тел. 054 800 191, факс 054 800 193; email: office@metarex.net
Адрес за кореспонденция:
9700 Шумен, ул. "Иван Вазов" №5, тел. 054 800 191, факс 054 800 193; email: office@metarex.net