Танко 2

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-71-5 / 18.05.2016
 • Валиден от
  18.05.2016
 • Валиден до
  18.05.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Танко 2" ООД
ЕИК:
040120203
Лице с представителна власт:
Светла Танчева Станкова
Седалище:
1000 гр. София, ул. "Искър" № 21
Адрес на управление:
1000 гр. София, ул. "Искър", № 21; тел. 02 9832568, 0888 372 033, факс 02 9813949; email: tanko_2@mail.bg