Алгънс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-93-5 / 29.06.2016
 • Валиден от
  29.06.2016
 • Валиден до
  29.06.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Алгънс" ЕООД
ЕИК:
200531191
Лице с представителна власт:
Александър Любомиров Димитров
Седалище:
1404 София, район Триадица, бул."България", № 111, ет.4, ап.10
Адрес на управление:
1404 София, район Триадица, бул."България", № 111, ет.4, ап.10, тел. 02 8324598, факс 02 8324498 ; email: office@allguns.bg
Адрес за кореспонденция:
1202 София, ул. "Поп Богомил" №6, ет.1, ап.3, тел. 02 8324598, факс 02 8324498 ; email: office@allguns.bg