Габинвест

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-92-5 / 29.06.2016
 • Валиден от
  29.06.2016
 • Валиден до
  29.06.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Габинвест" ЕООД
ЕИК:
817059954
Лице с представителна власт:
Томас Зеегер и Томас Фройндорфер - поотделно
Седалище:
5300 гр. Габрово, ж.к. "Палаузово", ул. "Баланска" №6
Адрес на управление:
5300 гр. Габрово, местност „Капината“ №1