ГСМ аеро БГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-103-5 / 20.07.2016
 • Валиден от
  20.07.2016
 • Валиден до
  20.07.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ГСМ аеро БГ" ЕООД
ЕИК:
200544370
Лице с представителна власт:
Мейлиана Уаристо
Седалище:
1000 София, ул. "Ген. Паренсов" №4, ет.2, ап.2
Адрес на управление:
1000 София, ул. "Ген. Паренсов" №4, ет.2, ап.2, тел. 02 987 2497, факс: 02 987 3711, e-mail: adv.kolarov@gmail.com