Инуша

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-86-5 / 29.06.2016
 • Валиден от
  29.06.2016
 • Валиден до
  29.06.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Инуша" ЕООД
ЕИК:
000645798
Лице с представителна власт:
Димитър Георгиев Йоцов
Седалище:
1421 гр. София, кв. "Лозенец", ул. "Бяла", № 1;
Адрес на управление:
1421 гр. София, кв. "Лозенец", ул. "Бяла", № 1; тел. 02 963 20 36 , факс: 02 963 28 30; email: office@inusha.com