Кентавър АБ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-105-5 / 20.07.2016
 • Валиден от
  20.07.2016
 • Валиден до
  20.07.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Кентавър АБ" ЕООД
ЕИК:
104016978
Лице с представителна власт:
Благовеста Стефанова Александрова
Седалище:
5000, Велико Търново, ул. "Филип Тотю" № 1, вх. Б
Адрес на управление:
5000, Велико Търново, ул. "Филип Тотю" № 1, вх. Б; тел.0887253552, факс: 028654838, email: alexblag@spnet.net
Адрес за кореспонденция:
1421 София, жк. "Лозенец", ул. "Свети Наум" №16; тел.0887253552, факс: 028654838, email: alexblag@spnet.net