МТГ-Делфин

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-102-5 / 29.06.2016
 • Валиден от
  29.06.2016
 • Валиден до
  29.06.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МТГ-Делфин" АД
ЕИК:
103193349
Лице с представителна власт:
Калояна Мирчева Димитрова и Светлин Димитров Стоянов, заедно и поотделно
Седалище:
9000, гр. Варна, ул. "Дръзки" №8
Адрес на управление:
9000, гр. Варна, ул. "Дръзки" №8; тел. 052602074, 0886801511, факс: 052632963; email: info@dolphin1.bg