Синтекс Инженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-108-5 / 20.07.2016
 • Валиден от
  20.07.2016
 • Валиден до
  20.07.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Синтекс Инженеринг" ЕООД
ЕИК:
204038573
Лице с представителна власт:
Йордан Йорданов Йорданов
Седалище:
9000 гр.Варна, ул. "Преслав Петров" №30, ет.2, ап.6
Адрес на управление:
9000 гр.Варна, ул. "Преслав Петров" №30, ет.2, ап.6; тел. 0889502234, email: sintex.eng@gmail.com