Топол Н

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-95-5 / 20.07.2016
 • Валиден от
  20.07.2016
 • Валиден до
  20.07.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Топол Н" ЕООД
ЕИК:
160092495
Лице с представителна власт:
Неделчо Делев Чонов
Седалище:
4330, Сопот, ул. "Иван Вазов" №3, вх. В, ет.5, ап.15
Адрес на управление:
4330, Сопот, ул. "Иван Вазов" №3, вх. В, ет.5, ап.15; тел. 0877759299, email: nedelcho_chonov@abv.bg