Холдинг Кимкооп

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-94-5 / 29.06.2016
 • Валиден от
  29.06.2016
 • Валиден до
  29.06.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Холдинг Кимкооп" ООД
ЕИК:
130531417
Лице с представителна власт:
Георги Трифонов Георгиев
Седалище:
1614, София, ж.к. "Горна баня", ул. "Каменист път" 13А, п.кутия 30
Адрес на управление:
1614, София, ж.к. "Горна баня", ул. "Каменист път" 13А, п.кутия 30; тел.02 955 0741, 0888703046, факс: 02 9559941, email: info@cimcoop.com