Ахелой ОПМ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-125-5 / 20.09.2016
 • Валиден от
  20.09.2016
 • Валиден до
  20.09.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ахелой ОПМ" ООД
ЕИК:
121256331
Лице с представителна власт:
Борис Василев Редански
Седалище:
1504, гр. София, бул. "Янко Сакъзов" № 88, ет.4
Адрес на управление:
1504, гр. София, бул. "Янко Сакъзов" № 88,ет.4; тел. 02 9448797, факс: 02 9448566; e-mail: aheloy@aheloy-opm.com