Експал България

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-126-5 / 20.09.2016
 • Валиден от
  20.09.2016
 • Валиден до
  20.09.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Експал България" АД
ЕИК:
817040085
Лице с представителна власт:
Рада Атанасова Маркова
Седалище:
5300, гр. Габрово, с. 'Чарково"
Адрес на управление:
"5300, гр. Габрово, с. 'Чарково"", п.к. 67; тел. 066 819 898, факс 066 801 699, e-mail: expal-bg@expal.biz www.expal.biz "