Електрон прогрес

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-120-5 изм. № 1 / 25.05.2018
 • Валиден от
  25.05.2018
 • Валиден до
  20.09.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Електрон прогрес" ЕАД
ЕИК:
121593149
Лице с представителна власт:
Красимир Стоянов Пингелов и Антон Ангелов Карагьозов, заедно
Седалище:
1345 гр. София, кв. "Захарна фабрика", ул. "Кукуш", № 7
Адрес на управление:
1345 гр. София, кв. "Захарна фабрика", ул. "Кукуш", № 7, тел. 02 81 27 200, факс: 02 82 11 284, e-mail: pingelov@eprogress.bg