София мед

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-52-5 / 19.09.2016
 • Валиден от
  19.09.2016
 • Валиден до
  19.09.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"София мед" АД
ЕИК:
130144438
Лице с представителна власт:
А: От всеки двама от следните членове на Съвета на Директорите, действайки заедно: Ефстратиос Евангелос Стратигис, Йоанис Пападимитриу, Стилианос Теодосиу и Харалампос Влахуцикос или </br></br>Б: От Ангел Петров Ганев, действайки заедно с някой от членовете на Съвета на директорите, изброени в точка А по-горе или </br></br>В: От Лидия Атанасова Герджикова, действайки заедно с някой от членовете на Съвета на директорите, изброени в точка А по-горе.
Седалище:
1528 гр. София, район "Искър", кв. "Гара Искър", ул. "Димитър Пешев", № 4
Адрес на управление:
1528 гр. София, район "Искър", кв. "Гара Искър", ул. "Димитър Пешев", № 4; тел. 02 960 6209; факс : 02 960 63 93; email: info@sofiamed.bg