ТехноЛогика

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-134-5 / 20.09.2016
 • Валиден от
  20.09.2016
 • Валиден до
  20.09.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТехноЛогика" ЕАД
ЕИК:
201593301
Лице с представителна власт:
"Огнян Георгиев Траянов, Марио Божидаров Манджуков, Йонко Петков Терзиев. Само от Огнян Георгиев Траянов или от Марио Божидаров Манджуков и Йонко Пе
Седалище:
1113 София, район "Изгрев", кв. "Изток", бл. 4, вх. А, ет. !, ап. 2
Адрес на управление:
1113 София, район "Изгрев", кв. "Изток", бл. 4, вх. А, ет. !, ап. 2, тел. 0291912, e-mail: tenders@technologica.com
Адрес за кореспонденция:
1421 София, ул. "Червена стена" №46; тел. 0291912, e-mail: tenders@technologica.com