Триарии

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-121-5 / 20.09.2016
 • Валиден от
  20.09.2016
 • Валиден до
  20.09.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Триарии" ЕООД
ЕИК:
202495185
Лице с представителна власт:
Георги Проданов Пенев
Седалище:
"1618 гр. София, район Красно село; кв. ""Славия"" ; бул. ""Цар Борис ІІІ"", № 128; бл. 6; вх. 1; Ет. 2; ап. 10; "
Адрес на управление:
"1618 гр. София, район Красно село; кв. ""Славия""; бул. ""Цар Борис ІІІ"", № 128; бл. 6; вх. 1; Ет. 2; ап. 10; тел. 02 8564757; 0898732174, fax: 02 8513672; email: office@triarius.biz "