Авиостарт

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-143-5 / 31.10.2016
 • Валиден от
  31.10.2016
 • Валиден до
  31.10.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Авиостарт" ООД
ЕИК:
121826322
Лице с представителна власт:
Веселин Стоянов Стоянов
Седалище:
1784 гр. София, ж.к. "Младост 1", бл. 59, вх. Ж, ет. 4, ап. 9
Адрес на управление:
1421, гр. София, ул. "Цветна градина", № 13, ет.1, ап.1; тел. 02 963 53 93, fax: 02 963 53 50; e-mail: aviostart@abv.bg;