Алуком

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-139-5 / 31.10.2016
 • Валиден от
  31.10.2016
 • Валиден до
  31.10.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Алуком" АД
ЕИК:
114056800
Лице с представителна власт:
Искрен Георгиев Николов
Седалище:
5800 гр. Плевен, ул. "Гривишко шосе" № 6, Индустриален квартал
Адрес на управление:
5800 гр. Плевен, ул. "Гривишко шосе" № 6, Индустриален квартал, тел.064827997; 0887976870; 0887303112; факс: 064827997; email: alucom@alucom-bg.com; http://alucom.mtgbg.com