Каландор

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-137-5 / 31.10.2016
 • Валиден от
  31.10.2016
 • Валиден до
  31.10.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Каландор" ЕООД
ЕИК:
130028896
Лице с представителна власт:
Димитър Петров Димитров
Седалище:
8162 гр. Малко Търново, ж.к. "Изток", бл.26, вх.2, ет.3
Адрес на управление:
8162 гр. Малко Търново, ж.к. "Изток", бл.26, вх.2, ет.3, тел. 029622221, email: kalandor@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
1000 София, ул. "Галичица" №33Б, офис 1-2, тел. 029622221, email: kalandor@abv.bg