Братя Паунови

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-150-5 / 30.11.2016
 • Валиден от
  30.11.2016
 • Валиден до
  30.11.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Братя Паунови" ЕООД
ЕИК:
201857279
Лице с представителна власт:
Павел Йорданов Паунов
Седалище:
4224 с. Брестовица, община Родопи, обл. Пловдив, ул. "Хаджи Димитър" №4
Адрес на управление:
4224 с. Брестовица, община Родопи, обл. Пловдив, ул. "Хаджи Димитър" №4, тел. 0897708007, e-mail: bratya.paunovi@gmail.com