ДЖИ ЕНД АР ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-146-5 / 30.11.2016
 • Валиден от
  30.11.2016
 • Валиден до
  30.11.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ДЖИ ЕНД АР ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ЕИК:
204048788
Лице с представителна власт:
Николай Андреев Христов
Седалище:
1000 гр. София, район "Възраждане", бул. "Мария Луиза", № 19, ет. 2, ап. 5
Адрес на управление:
1000 гр. София, район "Възраждане", бул. "Мария Луиза", № 19, ет. 2, ап. 5, тел. 0888886090, email: gandrtrading.ltd@gmail.com, email: nikolay.htistov78@gmail.com