Ей Ти Интернешънъл

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-164-5 / 30.11.2016
 • Валиден от
  30.11.2016
 • Валиден до
  30.11.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ей Ти Интернешънъл" ЕООД
ЕИК:
103808333
Лице с представителна власт:
Борис Иванов Бодев
Седалище:
9000 гр. Варна, ул. "Людвиг Заменхов" №32, ет.1, ап.1
Адрес на управление:
9000 гр. Варна, ул. "Людвиг Заменхов" №32, ет.1, ап.1,тел. 0888536933, mail: boris.bodev@gmail.com