Милса

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-158-5 / 30.11.2016
 • Валиден от
  30.11.2016
 • Валиден до
  30.11.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Милса" ЕООД
ЕИК:
204278910
Лице с представителна власт:
Митко Бочев Троански
Седалище:
1712 София, ж.к. " Младост" 3, бл. 380, вх.1, ет.6, ап.33
Адрес на управление:
1712 София, ж.к. " Младост" 3, бл. 380, вх.1, ет.6, ап.33, тел. 0887300731, email: troanski@yahoo.com