Моно-2

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-156-5 / 30.11.2016
 • Валиден от
  30.11.2016
 • Валиден до
  30.11.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Моно-2" ЕООД
ЕИК:
115668024
Лице с представителна власт:
Ани Атанасова Младенова
Седалище:
4015 гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе"№195, ет.2, офис 1
Адрес на управление:
4015 гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе"№195, ет.2, офис 1, тел. 032644844, email: mono_2@abv.bg