Интелпак

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-95-5 / 16.09.2015
 • Валиден от
  16.09.2015
 • Валиден до
  16.09.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Интелпак" ЕООД
ЕИК:
040020039
Лице с представителна власт:
Борис Атанасов Чернев
Седалище:
1000 гр. София, район "Триадица",ул. "Денкоглу", № 15А
Адрес на управление:
1000 гр. София, район "Триадица",ул. "Денкоглу", № 15А, тел. 02 9894575, факс 02 980 81 91; e-mail: chernev@intelpack.net
Адрес за кореспонденция:
1000 София, ул."Доспат" №14; тел. 02 9894575, факс 02 980 81 91; e-mail: chernev@intelpack.net