Видекс инженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-152-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Видекс инженеринг" ЕАД
ЕИК:
203275014
Лице с представителна власт:
Милена Емилова Падалова-Иванова
Седалище:
1504 гр. София, бул. "Янко Сакъзов" № 88
Адрес на управление:
1504 гр. София, бул. "Янко Сакъзов" № 88; тел. 02 943 49 90; 0888 627602; факс 02 943 32 79; email: export.videx@gmail.com