Уотър Стоун

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-1-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Уотър Стоун" ЕООД
ЕИК:
203899427
Лице с представителна власт:
Кирил Димитров Кленовски
Седалище:
1000 гр. София, ул."Хан Аспарух" № 66, ет.3
Адрес на управление:
1000 гр. София, ул."Хан Аспарух" № 66, ет.3, тел. 088789443, e-mail"k.klenovsky@gmail.com