Май Арморинг - трейд енд консулт

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-177-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Май Арморинг - трейд енд консулт" ЕООД
ЕИК:
204205435
Лице с представителна власт:
Дуксен Фердинанд Карлхайнз
Седалище:
1000 София, ул. "Стефан Караджа" №7, вх.В, ет.2 ап.25
Адрес на управление:
1000 София, ул. "Стефан Караджа" №7, вх.В, ет.2 ап.25; тел. 0884233366; email: dr@duxen.com