Ес Ди Ай Си Груп

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-171-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ес Ди Ай Си Груп" ЕООД
ЕИК:
203830633
Лице с представителна власт:
Светослав Лалев Ноев
Седалище:
4300 Карлово, ул. "Ивайло" №3
Адрес на управление:
4300 Карлово, ул. "Ивайло" №3, тел. 0888466681, email: sdicbg@gmail.com