Ник Амунишън

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-172-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ник Амунишън" ЕООД
ЕИК:
203837204
Лице с представителна власт:
Георги Димчев Иванов
Седалище:
8000 Бургас, ул. "Ген. Гурко" №32, ет.4
Адрес на управление:
8000 Бургас, ул. "Ген. Гурко" №32, ет.4, тел. 056 843 819; 0888453878; email: sales@nikammunition.com