Авиотехника

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-170-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Авиотехника" ЕООД
ЕИК:
115004945
Лице с представителна власт:
Димитър Георгиев Христолов
Седалище:
4023 Пловдив, ж.к. "Тракия"
Адрес на управление:
4023 Пловдив, бул. "Асеновградско шосе", тел. 032 280375, 0887555155; email: aviotechnica@abv.bg;