Футурис Глобал Систем

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-167-5/ 01.03.2017 г. Изм. №1 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Футурис Глобал Систем" ООД
ЕИК:
203863359
Лице с представителна власт:
Фриц Дик, Митко Младенов Маринов, заедно и поотделно
Седалище:
1680 гр. София, район "Витоша", ул. "Лъвски рид", № 8, ап. 47
Адрес на управление:
1680 гр. София, район "Витоша", ул. "Лъвски рид", № 8, ап. 47, тел 0887030606 email: office@futurisglobalsystem.com