ВГ - ЕКСПОРТ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-13-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВГ - ЕКСПОРТ" ЕООД
ЕИК:
200480996
Лице с представителна власт:
Валерий Викторов Гуйгов
Седалище:
4023 Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 61, вх. Б, ет.7, ап.32
Адрес на управление:
4023 Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 61, вх. Б, ет.7, ап.32, тел. 032680103; 0876649749; email: vg_export@abv.bg