Международно бизнес управление

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-20-5/ 01.03.2017 г., изм. № 1 / 11.04.2018
 • Валиден от
  11.04.2018
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
 • Основание и дата на спиране, изменяне, отнемане или прекратяване:
  промяна на адреса на управление
Фирма:
"Международно бизнес управление" ООД
ЕИК:
204358349
Лице с представителна власт:
Светослав Сашев Дерменджиев
Седалище:
1336, гр. София, район „Люлин”, ул. „Андрей Германов”, № 11 тел. 02 984 51 34, 0888 83 14 26 e-mail: slavi@alehouse.bg
Адрес на управление:
1336, гр. София, район „Люлин”, ул. „Андрей Германов”, № 11 тел. 02 984 51 34, 0888 83 14 26 e-mail: slavi@alehouse.bg
Адрес за кореспонденция:
1360 гр. София, район "Люлин", ул. "Андрей Германов", № 11