Триад Дивелъпмънт

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-159-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Триад Дивелъпмънт" ЕООД
ЕИК:
204169601
Лице с представителна власт:
Мартин Красенов Петков
Седалище:
1408 София, ул. "Янко Забунов" №33А ет.7 ап.16
Адрес на управление:
1408 София, ул. "Янко Забунов" №33А ет.7 ап.16