ЕксИм-М

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-169-5 / 01.03.2017
 • Валиден от
  01.03.2017
 • Валиден до
  01.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЕксИм-М" ЕООД
ЕИК:
123623438
Лице с представителна власт:
Иван Милев Чаков
Седалище:
6100 гр. Казанлък, ул. "Любомир Кабакчиев" № 4, вх. А, ет. 5, ап. 13
Адрес на управление:
6100 гр. Казанлък, ул. "Любомир Кабакчиев" № 4, вх. А, ет. 5, ап. 13; тел./факс 0431 634 85; email: chakov11@gmail.com