Метал Ривър

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-37-5 / 28.03.2017
 • Валиден от
  28.03.2017
 • Валиден до
  28.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Метал Ривър" ООД
ЕИК:
204440337
Лице с представителна власт:
Олег Минчов Димитров и Веселин Спасов Симеонов, заедно и поотделно
Седалище:
1309 гр. София, кв. "Света Троица", бл. 388, вход Б, ет. 6, ап. 18
Адрес на управление:
1309 гр. София, кв. "Света Троица", бл. 388, вход Б, ет. 6, ап. 18, тел. 029294533, 0888201234, email: dimitrov51@gmail.com