ХАРТФОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-21-5 / 28.03.2017
 • Валиден от
  28.03.2017
 • Валиден до
  28.03.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ХАРТФОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП" ЕООД
ЕИК:
204198528
Лице с представителна власт:
Костадин Петров Синапов
Седалище:
1407 София, ул. "Вискяр Планина" №12, ет. 8, ап. 11
Адрес на управление:
1407 София, ул. "Вискяр Планина" №12, ет. 8, ап. 11, тел. 0895050482, email: office@hartford-unig.com
Адрес за кореспонденция:
1680 София, бул. "България" №90, ет.6-7, тел. 0895050482, email: office@hartford-unig.com